Algemene leveringsvoorwaarden


H & J Water Bedden Service verricht haar diensten uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Koop overeenkomst:
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een bestelling in onze webwinkel.
Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle bestel, adres gegevens zoals u die op onze webwinkel heeft ingevuld.
De afnemer is ten opzichte van H & J Water Bedden Service volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de bestelling.
Bestelling annuleren:
Annuleren is alleen mogelijk indien u contact met ons opneemt via telefoon of e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging van de bestelling.
Prijzen:
De door ons genoemde prijzen zijn in Euro's inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde bestellingen.
Betalingswijze:
De geplaatste bestellingen dienen vooruit betaald te worden.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is H & J Water Bedden Service gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Vooruitbetaling per bank of giro:
U schrijft zelf het totale bedrag (inclusief verzendkosten) van de order over.
Op rekeningnummer: 607811323 ten name van H & J Water Bedden Service te Neede
Vergeet niet uw postcode te vermelden!
Betalen Kan ook via paypal hiervoor gelden de voorwaarden die paypal hanteert

Verzendwijze en kosten:
Orders worden verzonden met TPG POST na ontvangst van de correcte betaling.
Deze levert in de meeste gevallen de order af binnen twee à drie werkdagen.
De keuze van de wijze van verzending en verpakking geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper.
Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
Mocht de postbode u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt dan daarmee en een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op het postkantoor.
Het pakket blijft 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden.
Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten sturen dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van € 10,00
Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.
Verzendkosten: worden door H & J Water Bedden Service bepaald maar zijn meestal gelijk aan de verzend kosten bij TPG POST.

Levertijd:
Uw bestelling wordt binnen twee weken na betaling verstuurd.
Indien één of meerdere artikelen van uw bestelling niet op voorraad zijn zullen wij u hierover inlichten en dan eventueel met u overeenkomen om het desbetreffende product dat voor vertraging zorgt te annuleren of in de wacht te zetten.
Wij zijn afhankelijk van fabrikanten, leveranciers in binnen en buitenland en hebben daardoor onze bevoorrading niet altijd in de hand.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Pakketten die niet worden afgehaald op het postkantoor:
Elke klant ontvangt op het moment van verzending een email, daarom is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor.
Mocht u niet binnen 4 dagen na onze gestuurde email de goederen hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Ruilen/retourneren van een artikel:
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan H & J Water Bedden  Service te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Indien u besluit om een product te retourneren, dient u ons daarvan vooraf via email of telefoon op de hoogte te stellen.
Garantie:
Indien u een beschadigd of een ander dan het bestelde artikel ontvangt, dient u H & J Water Bedden  Service daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, via email of telefoon in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling overeenkomen, heeft H & J Water Bedden  Service de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Klachten en geschillen:
Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen H & J Water Bedden Service en de wederpartij mochten ontstaan.
Klachten over uw bestelling dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden.
Uw persoonlijke gegevens:
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
H & J Water Bedden Service is niet aansprakelijk als het door u ingevoerde e-mail adres door onrechtmatige personen wordt gelezen, als uw e-mail account niet correct werkt of wordt geleegd.
U dient er zorg voor te dragen dat de door H & J Water Bedden Service gestuurde gegevens alleen door u of de door u bevoegde personen wordt gelezen.
Niet respecteren van onze voorwaarden:
Als u als klant onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een bestelling.
Verantwoordelijkheid:
De afnemer is zelf geheel verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen.
H & J Water Bedden Service is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
Alle teksten, foto's en of afbeeldingen die op de website staan zijn eigendom van H & J Water Bedden Service.
Zonder toestemming van H & J Water Bedden Service is het niet toegestaan om afbeeldingen, tekst of enig ander item wat op de website staat, te gebruiken voor welk doeleind dan ook.
Copyright © 2007